Fasády a povrchové úpravy

Povrchové úpravy zdiva

Cihelné zdivo patří k ideálním podkladům pro omítání.

Nedílnou součástí zdiva z cihelných bloků HELUZ jsou povrchové úpravy, které většinově tvoří omítky resp. omítkové systémy. Povrchové úpravy zdiva zajišťují estetické ztvárnění povrchu hrubé konstrukce a zajišťují důležité funkční požadavky jako:

Vnitřní povrch zdiva

Pro úpravu vnitřního povrchu zdiva se používají omítky, které se následně malují, tapetují nebo obkládají.

Vnitřní omítky ovlivňují i vnitřní mikroklima – zejména vlhkostní – a to kvůli svojí obvyklé tloušťce mezi 10 a 20 mm, která zaručuje určitou „akumulační hmotu“ a tedy schopnost uvolňovat či akumulovat vzdušnou vlhkost.

V současné době se používají vápenocementové, vápenosádrové, sádrové či vápenné omítky podle požadavků architekta či investora. Mezi speciální omítky můžeme zařadit hliněné omítky vyznačující se příznivým ovlivňováním vnitřního mikroklimatu, zvukověpohlitvé – snižují dobu dozvuku a tím příznivě ovlivňují akustické mikroklima nebo tzv. klimaatkivní omítky vyznačující se příhodným ovlivňováním vlhkostního režimu vnitřního vzduchu.

Vnější povrch zdiva

Vnější povrch zdiva musí zajistit ochranu zdiva proti provlhčení (např. od deště). Pro vnější povrchovou úpravu cihelného zdiva se používají omítkové systémy, vyznačující se dlouho životností, ideálně s tepelněizolační jádrovou omítkou případně s lehčenou jádrovou omítkou. Volbu vhodných omítkových systémů na konkrétní stavbu je vždy vhodné konzultovat s výrobcem či dodavatelem omítek.

Vnější povrchové úpravy cihelného zdiva mohou být rozmanité a podle kvalitativních vlastností je můžeme rozdělit od nejušlechtilejších po málo ušlechtilé: